Petak, Lipanj 23, 2017
Text Size
Trenutno aktivnih Gostiju: 40 
5.jpg

Danas je Internet oglašavanje postalo jedno od vode?ih na?ina oglašavanja. Sve je više tvrtki, ali i pojedinaca, svjesnih poslovnih mogu?nosti i prednosti koje prua Internet, koji je kao oglašiva?ki medij svrstan u skupinu najbre rastu?ih svjetskih medija.

Prednosti Internet oglašavanja

U usporedbi sa ostalim na?inima oglašavanja, Internet oglašavanje je cijenom prihvatljivije, tj. jeftinije, a ako uzmemo u obzir ?injenicu o rastu?em trendu upotrebe Interneta, tada se zaklju?ak o isplativosti te vrste oglašavanja name?e sam po sebi.

Internet se po dinami?nosti sadraja smješta izme?u novina i televizije. Dok su novine s jedne strane potpuno stati?an medij, a televizija potpuno dinami?an, Internet sadri obje zna?ajke. Samim tim, animirani reklamni oglasi koji se koriste na Internet stranicama (u Internet argonu, popularno nazvani baneri) mogu se kvalitetno istaknuti izme?u stati?nog sadraja vijesti i ostalih ?lanaka koji je po svojoj prirodi stati?an.
Stati?an oglas u stati?nom sadraju novina ne isti?e se u dovoljnoj mjeri, kao ni animirani sadraj u potpuno animiranom mediju kao što je televizija. Osim toga, sjetite se samo koliko ste puta promijenili program nakon što je po?eo blok reklama na TV-u, ili krenuli obaviti neku kra?u aktivnost, kako bi izbjegli reklamne oglase.

Prednost Internet oglašavanja spram oglašavanja na radiju moemo potkrijepiti sa ?injenicom neprakti?nosti radija u tom smislu. Koliko ste puta slušaju?i reklamni oglas na radiju poeljeli zapisati broj telefona ili neki drugi podatak iz doti?nog oglasa, a niste u tom trenutku imali pri ruci olovku, ili još gore, ukoliko ste se vozili automobilom... trebali ste zapamtiti broj telefona. U najve?em broju slu?ajeva, kontakt podaci vezani uz takav oglas se jednostavno zaborave. Naravno, podrazumijeva se da ste baš u tih nekoliko sekundi bili paljivi slušatelj. Ukoliko ste kod ku?e u tom trenutku raspravljali sa uku?anima, oglas je sigurno mimoišao Vaše slušno podru?je.
Internet oglas je prisutan na doti?noj stranici cijelo vrijeme dok se posjetitelj na njoj nalazi, što mu omogu?uje dovoljno vremena da ga paljivo prou?i i ukoliko ga smatra zanimljivim, da krene u akciju. I naravno, posjetitelj se i sutradan moe namjerno vratiti na Vaš oglas ukoliko je shvatio da bi Vaša ponuda za njega bila interesantna, dok to u slu?aju radija nije mogu?e.
Osim toga, sposobnost opaanja kod ?ovjeka sastoji se od 90% vidne percepcije, što u ovom slu?aju opet ide u prilog Internetu, s obzirom da je radio medij ?ije informacije opaamo sluhom.

Sponzorirani ?lanci

Pored stati?nih ili animiranih banera, moemo Vam ponuditi i oglašavanje u vidu sponzoriranog ?lanka, tj. vijesti ili intervjua. Ukoliko ste upravo otvorili novi proizvodni pogon, ili ste moda dobitnik nekog uglednog priznanja... ili imate bilo kakvu vijest za koju elite da se sazna, istu moemo objaviti na našem portalu.

Vrste banera

Veliki baner
Baner veli?ine 728x90 pixela koji se nalazi na vrhu portala.

Mali baner
Baner veli?ine 210x200 pixela koji se nalazi odmah ispod velikog banera u desnoj koloni portala, ali nije dodatno istaknut tamnom pozadinom kao veliki baner.

Baneri mogu biti u gif animiranom formatu, jpg ili swf formatu (Flash animirani baneri), maksimalne veli?ine datoteke do 70kb.

Ukoliko nemate baner, moemo Vam ga izraditi mi, po Vašim eljema, u jednom od ovdje navedenih formata. Cijene izrade banera kre?u se od 200,00 Kn + PDV ovisno o koli?ini i vrmenskom trajanju zakupa reklamnog prostora.

Reklamni baner moete zakupiti i ako ne posjedujete vlastite Internet stranice. U tom ?emo slu?aju reklamni baner linkom vezati na kontaktni dio naših stranica gdje se nalaze osnovne informacije o Vašoj tvrtki/obrtu ili udruzi, zajedno sa kontakt informacijama.

 

Dodatne napomene:

- baneri se prikazuju na svim stranicama
- cijena izrade banera u jpg ili gif formatu iznosi 200 Kn
- cijena izrade Flash (swf) banera iznosi 300  Kn
- pri zakupu reklamnog prostora na portalu uz ugovor na minimalno tri mjeseca , izrada doti?nog banera je besplatna
- za izradu banera u obzir dolaze samo avansne uplate, dok za reklamiranje banera dajemo odgodu pla?anja od max. 15 dana
- navedene cijene su izraene bez PDV-a

Zakupom reklamnog banera na portalu Novi-Marof.com automatski dobivate korisni?ko ime i lozinku, putem kojih moete pristupiti administrativnom dijelu i pratiti statistiku pregleda Vašeg banera, kao i statistiku klikanja na isti, tj. posjetu Vašim stranicama putem banera na našem portalu. Drugim rije?ima, software za statistiku registrira svaku osobu koja pogleda Vaš baner, kao i one koji kliknu na njega i na taj na?in posjete Vašu Internet stranicu.
Korisni?ko ime i lozinka su jedinstveni za svaki korisni?ki ra?un, tj. nitko drugi ne moe vidjeti Vašu statistiku niti Vi moete u?i u administracijski sistem drugih oglašiva?a.

Za sve dodatne informacije moete nas kontaktirati na broj 091 1208 101 u slubu marketinga.

Baner