Petak, Lipanj 23, 2017
Text Size
Trenutno aktivnih Gostiju: 51 
8.jpg


Novi Marof predstavlja gospodarski, prometni i kulturno-sportski i administrativni centar, sa nizom javnih sadraja od interesa za stanovnike Grada te ostalih gravitiraju?ih naselja i njihovih stanovnika. Na podru?ju Grada od oko 111 kvadratnih kilometara ivi oko 14 000 stanovnika. Sredinje mjesto u ivotu Grada zauzima blagan sv. Antuna Padovanskog, kojeg novomarof?ani smatraju svojim zatitnikom. Naime ovaj obi?aj datira iz 1983. godine kada je sreditu Grada blagoslovljena novoizgra?ena crkva i franjeva?ki samostan sv. Antuna Padovanskog u kojem ive franjevci konventualci i ?asne sestre franjevke misionarke iz Asiza. Iz godine u godinu sve?ev se dan (13. lipnja) u Novom Marofu pretvara u pravu slavljeni?ku tradiciju. Tradicija proslave relativno je mla?eg datuma no svake godine biljei sve ve?i broj vjerskih, drutveno-kulturnih i sportskih manifestacija.

Novomarofski kraj zavi?aj je poznatih osoba hrvatske i svjetske prolosti, sadanjosti, a zasigurno ?e dati neke zna?ajne osobe i u budu?nosti. Me?u pitomim bregima ovog slikovitog kraja rodili su se poznati i priznati majstori kista i platna poput Mirka Ra?kog, Ivana Rabuzina ili Franje Klopotana, a mnoge poznate osobe, barem dio svog ivota, vezale su uz Novi Marof. Dovoljno je samo spomenuti imena poput umjetnika Otona Ivekovi?a, zatim knjievnika i politi?ara Mirka Bogovi?a i Antuna Nem?i?a, a svakako treba spomenuti i groficu Lujzu Erddy, veliku dobrotvorku i za?etnicu marofskoga zdravstva.
Brojne kulturne znamenitosti, ljepota krajolika (lokalitet Grebengrada s planinskim domom, izletite Topli?ica ...) te o?uvane vrijednosti prirode ?ine Grad Novi Marof i privla?nim odreditem u turisti?kom smislu. Doda li se tome i geoprometni zna?aj, moglo bi se re?i da je pred ovim malim gradi?em izuzetno svjetla budu?nost.

Dobar geoprometni poloaj Grada Novog Marofa, infrastrukturna opremljenost i razvijen poduzetni?ki duh, rezultirali su razvojem gospodarskih i drutvenih djelatnosti ovog podru?ja.
Tako na podru?ju Grada djeluje vie od stotinjak ve?ih, srednjih i malih poduze?a, dok se obrtnitvom i malim poduzetnitvom bavi oko 300 poduzetnika.

Grad Novi Marof prostire se na povrini od 111,75 km2.
U 23 naselja Grada ivi oko 13900 stanovnika.
Sam Novi Marof, kao gradsko sredite ima oko 2.000 stanovnika.


Aktualno.hr

Zadnje na forumu

Nema novih postova.

Baner