Petak, Lipanj 23, 2017
Text Size
Trenutno aktivnih Gostiju: 4 
1.jpg

Lokalna akcijska grupa Prigorje Zagorje i ove ?e godine biti organizator Prigorsko-zagorskog sejma, manifestacije koja se ove godine odrava esti puta na podru?ju jedne od ?lanica LAG-a. Doma?in ove manifestacije svake je godine jedna od jedinica lokalne samouprave na ?ijem podru?ju djeluje LAG PRIZAG.

Upravo je manifestacija Prigorsko zagorskog sejma dosadanjih godina prepoznata kao izvrstan na?in prezentiranja kulturne, povijesne i gastronomske ponude ruralnog prostora naeg LAG- a.Ove godine Prigorsko zagorski sejem organizirati ?e se u sklopu obiljeavanja Dana Op?ine Konj?ina i upe Sv. Dominika, a odrati ?e se u subotu 09. kolovoza 2014. kod Starog grada, srednjovjekovnog katela u Konj?ini.

Manifestacija ?e ve? tradicionalno okupiti ve?inu udruga, OPG- ova, predstavnika malog i srednjeg poduzetnitva s podru?ja LAG- a PRIZAG, a koji ?e svim naim posjetiteljima prezentirati svoju ponudu, proizvode, batinu i obi?aje. Uz brojne izlaga?e, na sejmu ?e se odrati i Likovna kolonija humanitarnog karaktera. Koloniju ?e organizirati ?lanovi udruge Drutvo naa djeca iz Konj?ine u suradnji s udrugom LUNOM iz Novog Marofa, a prihod od likovne kolonije namijenjen je podru?jima stradalim u nedavnim tekim poplavama koje su zahvatile Republiku Hrvatsku.

Otvaranje 6. Prigorsko- zagorskog sejma predvi?eno je za 10,00 sati prigodnim programom. Nakon pozdravne i uvodne rije?i doma?ina i predsjednice LAG- a, biti ?e odrana prezentacija LAG- a PRIZAG i LEADER pristupa u sklopu Programa IPARD i mjere 202 kroz koju se financira djelovanje LAG- a kroz dvogodinje razdoblje 2014. i 2015. godine. Tako?er ?e ovom prigodom biti predstavljena monografija Starog grada Konj?ine koja donosi pregled nastanka i povijesti fortifikacije i istoimenog mjesta. Stru?no predavanje odrati ?e g. Ivan Muhovec.U sklopu sejma i Dana Op?ine, tako?er ?e nam se predstaviti i brojne udruge i drutva koja djeluju na podru?ju Op?ine Konj?ina, a biti ?e tu raznih tradicionalnih plesova, pjesme, povijesnih prikaza, sportskih doga?anja..

Pozivamo vas da do?ete na 6. Prigorsko- zagorski sejem u Konj?inu kod Starog grada i uivate u bogatstvu ponude naeg Prigorja i Zagorja.


Aktualno.hr

Zadnji komentari

Zadnje na forumu

Nema novih postova.

Baner