Petak, Lipanj 23, 2017
Text Size
Trenutno aktivnih Gostiju: 28 
1.jpg

Rasprava o ukidanju statusa bolnice Specijalnoj bolnici za kroni?ne bolesti Novi Marof i njezino pripajanje Op?oj bolnici Varadin, naziv je jedine to?ke dnevnog reda 6. sjednice Gradskog vije?a Grada Novog Marofa koja je na zahtjev sedmorice ?lanova vije?a iz redova HDZ-a, odrana danas. Na sjednici je o ovoj temi govorila zamjenica ministra zdravlja, Ljubica ?ukanovi?.

Odgovorno tvrdim da ne?e do?i ni do smanje usluga ni smanjenja broja zaposlenih u bivoj novomarofskoj bolnici, ve? ?e biti dodatnih ulaganja u zdravstveni sustav i da ?e se razina i kvaliteta podi?i na jo viu razinu. Postoje ve? odre?eni projekti za ulaganje, a ako ?e do?i do smanjivanja onda ?e se smanjiti broj akutnih kreveta, a pove?at ?e se broj palijativnih kreveta. Moe se i dogoditi da netko ne radi u Novom Marofu, nego da ide u Varadin, ali ?e se isto tako dogoditi da ?e odre?eni stru?ni kadrovi koji pruaju zdravstvene usluge dolaziti iz Varadina ovdje davati usluge, da nemamo prevoenja pacijenata. rekla je pomo?nica ministra zdravstva za pravne i financijske poslove Ljubica ?ukanovi? na sjednici novomarofskog Gradskog vije?a.
Napomenula je da ?e se bolnica u Novom Marofu kada bude sanirana dvije godine nakon toga ponovno vratiti vlasniku.
Razlog za sazivanje sjednice bilo je spajanje novomarofske Specijalne bolnice s varadinskom Op?om bolnicom. Sanacija je velika nepoznanica, a do spajanja bolnica nije trebalo do?i, jer bolnica u Novom Marofu imala je najmanje gubitke, daleko manje od varadinske, a njenim spajanjem upitno je to ?e se dalje s njom doga?ati. Upitno to ?e biti s 275 zaposlenih, a svako otkazivanje radnih odnosa utje?e na gradski prora?un, jer bolnica je znatni punitelj prora?una. O?ito je da ?e do?i i do smanjenja zdravstvenih usluga. Nismo zadovoljni, jer aktualna politika je zakasnila, odnosno gradona?elnik je tek 7. sije?nja poslao pismu ministru zdravlja, a mi smo unazad est mjeseci upozoravali to ?e se doga?ati rekao je predsjednik novomarofskog HDZ-a i gradski vije?nik Sinia Jenka?.
Vije?nicima se, uz zamjenika upana Alena Kii?a, obratio zamjenik gradona?elnika i sanacijski upravitelj Op?e bolnice Varadin, Mladen Smoljanec: Optube oporbe smatram samo dijelom folklora ?ime se ele prikupiti odre?eni politi?ki poeni i to je njihovo pravo. Nova ujedinjena bolnica jedan je od sloenijih sustava, postala je mega-bolnica koja je peta u Hrvatskoj po broju zaposlenih i ulaemo maksimalne napore da provedemo sistematizaciju koja ?e pruiti jednake uvjete i kvalitetu u svim slubama nove bolnice.
Vije?nici su na kraju dvosatne sjednice glasovali o dva prijedloga zaklju?ka. Klub vije?nika HDZ-a predloio je kao zaklju?ak da se na temelju 123. godinje tradicije, s obzirom na zna?aj za Novi Marof i ire, te da nije postojao razlog za spajanje, zatrai da bolnica Novi Marof sanira, te da joj se vrati pravni subjektivitet specijalne bolnice za kroni?ne bolesti Novi Marof, a klub vije?nika HNS-a, SDP-a HSU-a,HSS-a i Laburista predloio je zaklju?ak da u tijeku sanacije bolnice ne do?e do smanjenja opsega usluga i broja radnih mjesta, te da se nakon sanacije bolnici vrati status samostalnog pravnog subjekta, tako da bolnica i dalje posluje pod imenom bolnica Novi Marof.
Ve?inom glasova prihva?en je prijedlog kluba vije?nika HNS-a, SDP-a HSU-a,HSS-a i Laburista.
Na zamjerku iz HDZ-a da Smoljanec prema Zakonu ne moe vriti dunost zamjenika gradona?elnika i sanacijskog upravitelja bolnice kojeg imenuje Vlada, odgovor je nedavno dao Robert Podolnjak, profesor na katedri za ustavno pravo Pravnog fakulteta Sveu?ilita u Zagrebu, koji je potvrdio da Smoljanec moe biti ravnatelj Bolnice. Tako?er, danas je slubenim dopisom Ministarstva uprave potvr?eno kako nema zapreke da zamjenik gradona?elnika Grada Novog Marofa bude istovremeno sanacijski upravitelj zdravstvene ustanove, te da ta okolnost nije od utjecaja na obavljanje dunosti zamjenika gradona?elnika, dodatno imaju?i u vidu ?injenicu da se ne radi o ustanovi kojoj je osniva? Grad Novi Marof kako je imenovanje Mladena Smoljanca na dunost sanacijskog upravitelja Op?e bolnice Varadin posve regularno, te da nije u sukobu interesa kao to smatra novomarofska oporba.

Komentari  

 
#4 art 2014-02-14 14:21
 
 
#3 gubec 2014-02-13 21:18
 
 
#2 art 2014-02-13 10:56
 
 
#1 gubec 2014-02-07 18:48
Nadam se da ce nas HDZ dati novo i zanimljivije priopcenje poslije ove sjednice buduci jos uvijek nije izasao iz kolotecine svoga osebujnog nacina politickog angazmana i rada. Mozda bi prije slijedeceg priopcenja za eventualne nezakonitosti i sukob interesa vladajucih trebao najprije priopciti DORHu kako bi bio siguran da je pogodio metu. Ovako se politika nase oporbe svodi na pogadjanje u prazno .....
 

Nemate dozvolu za unos komentara.
Molimo Vas da se prijavite ako ste registrirani, a ako niste registrirani u?inite to to prije kako biste mogli komentirati.
Svi komentari odraavaju stavove njihovih autora, a ne i stavove portala novi-marof.com. Molimo sve korisnike da se suzdre od vrije?anja, psovanja i vulgarnog izraavanja. Portal novi-marof.com zadrava pravo da cenzurira ili obrie komentar bez najave i objanjenja. Zbog velikog broja komentara portal novi-marof.com nije duan obrisati sve komentare koji kre pravila.


Aktualno.hr

Zadnje na forumu

Nema novih postova.

Baner